VODA

Zdroj vitality


Vis Vitalis pochádza z vody, ktorá pramení v Ravazde, vedľa hory Svätého Martina, v blízkosti Pannonhalmi. Najstaršia dokumentácia prameňa je od Anonymusa, ktorí uviedol prameň v jeho prácach okolo 1200. Podľa legendy kráľ Béla pil z prameňa pri úteku od Tatárov, takže miestny obyvatelia ho stále nazývajú ako studňu kráľa Bélu. Príbeh tiež podporuje osvedčenie z roku 1238, ktorá uvádza oblasť a jej prameň.

Od konca 16. storočia ľudia pravidelne putovali k studni, keďže sa verí, že má liečivé účinky, a je miestom zázrakov.

Tisíce turistov, a benediktínskych mníchov navštívili studňu v Ravazde pre balneoterapiu.

Týmto spôsobom sa história, posvätnosť, a tradície zlučujú vo Vis Vitalis, v tejto čistej vode s harmonickým obsahom minerálnych látok.