PRODUKTY

Gastro-balenia


0,4 l nesýtená prírodná minerálna voda Vis Vitalis
0,4 l sýtená prírodná minerálna voda Vis Vitalis

0,8 l nesýtená prírodná minerálna voda Vis Vitalis
0,8 l sýtená prírodná minerálna voda Vis Vitalis

Maloobchodné balenia


0,6 l nesýtená prírodná minerálna voda Vis Vitalis
0,6 l sýtená prírodná minerálna voda Vis Vitalis

1,2 l nesýtená prírodná minerálna voda Vis Vitalis
1,2 l sýtená prírodná minerálna voda Vis Vitalis