EKOLOGICKÝ PRÍSTUP

Ochrana prírody


Pri vytváraní konceptu Vis Vitalis, najdôležitejším predbežným štúdiom bola návšteva najväčšej európskej továrne skla, a skúmanie ich výrobného procesu.
Po tom sme analyzovali najnovšie technológie v súvislosti s PET fľašami, a špeciálne recykláciu PET. Prišli sme k názoru, že výroba skla má väčšiu energetickú náročnosť, a z dôvodu hmotnosti vyžaduje prebytočnú energiu počas prepravy a použitia.


Okrem toho, recyklačný proces PET fliaš je jednoduchší, čo znamená, je celkovo je ekologická stopa menšia.