OBSAH MINERÁLNYCH LÁTOK

Obsah minerálnych látok v nesýtenej vode Vis Mineralis:


Celkový obsah rozpustených minerálnych látok: 639 mg/l
Hydrogén uhličitany: 475 mg/l
Horčík: 62,2 mg/l
Vápnik: 60,4 mg/l
Sírany: 40 mg/l
Sodík: 20mg/l

Obsah minerálnych látok v sýtenej vode Vis Mineralis:


Obsah kysličníka uhličitého: min. 3,5 mg/l
Celkový obsah rozpustených minerálnych látok: 639 mg/l
Hydrogén uhličitany: 475 mg/l
Horčík: 62,2 mg/l
Vápnik: 60,4 mg/l
Sírany: 40 mg/l
Sodík: 20mg/l